Drukuj

MŁODZI POECI

21 kwietnia 2022 r. odbył się Powiatowy Konkurs Literacki „Nie pisz do szuflady” im. Zbyszka Kozaka.
Do kolejnej edycji zgłosiło się 22 uczniów ze szkół miejskich oraz Góry Puławskiej i Kazimierza Dolnego.
Założeniem konkursu jest przeczytanie autorskiego wiersza przed publicznością. Stwarza to możliwość udziału w swoistym spotkaniu literackim oraz prezentacji poglądów i emocji w artystycznej formie.
 
Młodych poetów powitała Aleksandra Kozak-Kotowska – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, dziękując za udział w konkursie i życząc powodzenia w literackich zmaganiach. Imprezę prowadziła Mariola Błazik – nauczyciel zajęć teatralnych. Głos zabrała również Małgorzata Klinkosch - pomysłodawczyni konkursu.
Autorzy czytali swoje utwory w grupach. Między prezentacjami, hol MDKu wypełnił się muzyką. Standardy muzyki klasycznej wykonała pani Joanna Krajewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Puławach. Każdy uczestnik otrzymał podziękowanie za udział w konkursie.
Jury w składzie: Aleksandra Kozak-Kotowska - dyrektor MDK Puławy; Agnieszka Piłat- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach; Katarzyna Grudzień – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”; Marzena Romańczuk – poetka; Małgorzata Klinkosch – nauczyciel MDK, przyznało nagrody i wyróżnienia.
NAGRODY:
Maria Bartoszek – Szkoła Podstawowa nr 3 w Puławach oraz Milena Szmajda – Zespół Szkół Technicznych im. Marii Curie Skłodowskiej w Puławach.
WYRÓŻNIENIA - szkoła podstawowa:
Adrian Kozak – Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej; Magdalena
Górecka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzu Dolnym; Julia Stelmach - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzu Dolnym.
WYRÓŻNIENIA - szkoły ponadpodstawowe:
- Klaudia Eciak – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach; Julia Seredyn - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im Komisji Edukacji Narodowej w Puławach; Alicja Reszczyńska - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach.
Nagrodzeni otrzymali ostatnią wydaną książkę Zbigniewa Kozaka pt. „Godko mojo”. Wszyscy laureaci otrzymali upominki.
MK