W imieniu Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach oraz Szkoły Podstawowej nr 11 im. H. Sienkiewicza w Puławach zapraszamy na wystawę pokonkursową I Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Plastycznego „NIEZWYKLI, GODNI PAMIĘCI”
9 maja - 9 czerwca 2022 r.
Galeria "Piwnica"
Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach
 
Pragniemy zaprezentować efekty działań plastycznych dzieci i młodzieży województwa lubelskiego. Konkurs miał na celu zainteresowanie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Lubelszczyzny historią najnowszą zapisaną w życiu oraz osiągnięciach osób związanych z naszym regionem. Osoby te znane są w małych środowiskach lokalnych, rodzinnych i zawodowych. Pragniemy poprzez wystawę pokonkursową przybliżyć wybitne, niezwykłe osoby godne pamięci.
Halina Szalkiewicz „Sylwia” społeczniczka, pedagog, żołnierz AK, współpracowniczka sztabu Inspektoratu AK Puławy, w okresie powojennym związana z KUL,
Genowefa Baran „Grażyna” łączniczka ściśle współpracująca z mjr Franciszkiem Jaskulskim „Zagończykiem, represjonowana w okresie powojennym,
dr Waldemar Bednarski wybitny historyk, pedagog, społecznik, promotor historii lokalnej,
Bogusław Mierzejewski sportowiec, trener, promotor lekkiej atletyki, wychowawca rzeszy utalentowanej sportowo młodzieży,
Zbigniew Kosowski artysta malarz, pedagog, promotor strzelectwa sportowego, znawca historii lokalnej, twórca lokalnego środowiska artystycznego,
Zenon Benicki działacz NSZZ „Solidarność”, aresztowany za organizację strajku w ZA Puławy w stanie wojennym, kolporter prasy podziemnej, zaangażowany w emisję podziemnych audycji radiowych w stanie wojennym
Paweł Gembal poeta, tłumacz literatury węgierskiej, promotor młodego pokolenia artystów, twórca kultury lokalnej,
Sławomir Pać historyk, pedagog, promotor historii, społecznik, autor wielu publikacji z zakresu historii najnowszej Puław.
Pamięć o przeszłości żyje, kiedy jest przekazywana. Przekazywana, kształtuje przyszłość. Mamy nadzieję, że poprzez literackie i artystyczne działania umożliwiliśmy dzieciom i młodzieży kontakt z osobami niezwykłymi, godnymi pamięci.
Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 11 im H. Sienkiewicza w Puławach