Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Wystawa fotografii on-line Wojciecha Antosza

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach zaprasza na wystawę fotografii on-line Wojciecha Antosza.
Relacja z wydarzenia w puławskiej telewizji kablowej LPU TVTURNIEJ MAŁEJ LIGI SZACHOWEJ

Mała Liga Szachowa MDK Puławy

W dniach 24-27 czerwca 2020 r. odbędzie się ostatni w tym roku szkolnym turniej Małej Ligi Szachowej.


Zainteresowanych prosimy o kontakt z panią Magdą Cencek lub sędzią panem Zdzisławem Machniewskim.WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "WIOSNA"

Po obejrzeniu wszystkich nadesłanych prac plastycznych kierując się: zgodnością prac z tematem konkursu, samodzielnością wykonanych prac oraz różnorodnością zastosowanych technik plastycznych, komisja postanowiła przyznaćw dwóch kategoriach wiekowych:


Kategoria: dzieci przedszkolne
I miejsce: Kornelia Jóżwiak - lat 4
II miejsce: Zuzanna Piekarska - lat 5
III miejsce: Agata Sułek - lat 5

Kategoria: dzieci kl. I-III
I miejsce: Emilia Sułek - lat 9
II miejsce: Natalia Puzio - lat 7
III miejsce: Laura Olejarz - lat 9
Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu.


Do pobrania:
PROTOKÓŁ JURYKonkurs literacki Mój Świat - Blisko Natury Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO "MÓJ SWIAT - BLISKO NATURY"

Mimo trudnej sytuacji w kraju, Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach wspólnie z Powiatową Biblioteką Publiczną, przeprowadzili XI Powiatowy Konkurs Literacki "Mój świat. Blisko natury".


Organizatorzy dziękują za zainteresowanie konkursem uczestnikom, nauczycielom i rodzicom.
Nagrody i wyróżnienia będą do odbioru w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Puławach przy ulicy 6 sierpnia 5.
W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny z biblioteką 81 8861474.


Do pobrania:
PROTOKÓŁ JURY
PRACE NAGRODZONEWYNIKI IX TURNIEJU MAŁEJ LIGI SZACHOWEJ

Mała Liga Szachowa MDK Puławy

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za sportową rywalizacje. Rodzicom za cierpliwość i pomoc w przeprowadzeniu turnieju.

Z pozdrowieniami
Organizator - MDK Puławy Magdalena Cencek
Sędzia- Zdzisław Machniewski

Do pobrania:    WYNIKI TURNIEJU        Procedura bezpieczeństwa - informacje dla rodziców i opiekunów oraz oświadczenia

Szanowni Państwo, Drodzy Wychowankowie !
Młodzieżowy Dom Kultury wznawia zajęcia z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa, informacjami dla rodziców i opiekunów oraz oświadczeniami.
Oświadczenia wypełniamy tylko wtedy gdy zgłaszamy chęć udziału dziecka na zajęciach.


1. W zajęciach uczestniczyć mogą wychowankowie, których rodzice lub opiekunowie wypełnią stosowną kartę (w załącznikach na dole strony).
2. Rodzice powinni zapoznać się z informacjami oraz wprowadzoną procedurą bezpieczeństwa (załączniki na dole strony).
3. Do placówki wychowanka przyprowadzać może tylko jeden rodzic lub opiekun z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego.
4. W Młodzieżowym Domu Kultury mogą przebywać wyłącznie wychowankowie, kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi.
5. Z zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury mogą korzystać wszyscy wychowankowie, których rodzice zadeklarują chęć ich udziału w zajęciach według kolejności zgłoszeń (ograniczenie dotyczy spełnienia wymogu dotyczącego przestrzeni przeznaczonej na 1 wychowanka).
6. Wypełnione oświadczenia wrzucamy do skrzynki, która znajduje się przy wejściu do budynku lub przesyłamy drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adres:mdk-pulawy@o2.pl
7. Chęć udziału w zajęciach zgłaszamy telefonicznie pod numer: 81 8864965, minimum dzień wcześniej.

Załączniki pobrania:
Informacja dla rodziców
Oświadczenia rodziców/opiekunów
Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego
Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLAKA
PATRONAT HONOROWY: STAROSTA PUŁAWSKI - PANI DANUTA SMAGA

Festiwal Przedszkolaka 2020 MDK-Puławy

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Przedszkolaka. Festiwal skierowany jest do dzieci z przedszkoli powiatu puławskiego.
W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną, w tym roku festiwal odbędzie się w formie online.


Zgłoszenie uczestnictwa w festiwalu należy potwierdzić do 26 maja, wysyłając informację na nasz adres e-mail: festiwal.przedszkolaka@gmail.com


Do pobrania:    Regulamin i klauzule        REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach rozpoczyna rekrutację na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021.


Skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego "Wniosku o przyjęcie kandydata na zajęcia pozaszkolne" można przesłać drogą mailową na adres: rekrutacja.mdk.pulawy@gmail.com lub złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, ul. Sieroszewskiego 4.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie kandydata na zajęcia pozaszkolne 2020/2021

Klauzula informacyjna dla rodziców / opiekunów prawnych i uczestników zajęćTURNIEJ MAŁEJ LIGI SZACHOWEJ

Mała Liga Szachowa MDK Puławy

MAŁA LIGA SZACHOWA informuje, że w dniach 25-28 maja 2020 r. odbędzie się Turniej Szachowy Online. Jedna partia szachowa trwać będzie półtorej godziny.


Zainteresowanych prosimy o kontakt z panią Magdą Cencek lub sędzią panem Zdzisławem Machniewskim.Konkurs literacki Mój Świat - Blisko Natury Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach KONKURS LITERACKI "MÓJ SWIAT - BLISKO NATURY"

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach zaprasza serdecznie dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie literackim Mój Świat - Blisko Natury!Aby wziąć udział należy napisać wiersz lub opowiadanie i przesłać na adres: mdk-pulawy@o2.pl
Na zgłoszenia czekamy do 25 maja !


Do pobrania: REGULAMIN KONKURSU ORAZ KLAUZULE RODOMAŁA LIGA SZACHOWA DZIAŁA !!!

Mała Liga Szachowa MDK Puławy

Zapraszamy na turniej, który tym razem trwać będzie 4 dni: 15,16,17,18 kwietnia 2020 r.
Potrzebna nam będzie pomoc rodziców.


Zainteresowanych prosimy o kontakt z panią Magdą Cencek lub sędzią panem Zdzisławem Machniewskim.


Do pobrania: REGULAMIN TURNIEJUKOMUNIKAT

Drodzy Wychowankowie, Rodzice i Opiekunowie !

Przykro nam, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zajęcia dydaktyczne zostały zawieszone. Zapraszamy Was do odwiedzania naszego profilu na Facebooku. Pojawiać się tam będą propozycje naszych nauczycieli by pomóc Wam rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz kreatywnie spędzić czas wolny.
Miejmy nadzieję, że ta trudna sytuacja szybko pozytywnie się zakończy.
W razie potrzeby prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Pozdrawiamy i życzymy zdrowia

Dyrektor MDK
Mariusz Oleśkiewicz

mdk-pulawy@o2.pl
tel. 81 8864965


Zapraszamy również na stronę internetową rekomendowaną przez Ministra Edukacji Narodowej z materiałami do pracy zdalenej: https://epodreczniki.pl/Informacja o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie Uchwały Nr 387/2020 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 28 kwiatnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 363/2020 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawiedzenie zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Puławski w związku z wystąpieniem przypadków grożących zdrowiu uczniów i wychowanków związanych z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach informuje, że okres zawieszenia zajęć w placówce został przedłużony do dnia 24 maja 2020 r.

Przypominamy, że pilne sprawy administracyjne mogą być załatwiane drogą e-mailową: mdk-pulawy@o2.pl.


Informacja o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z dn. 11 03.2020 poz. 4010), Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury zawiesza do odwołania realizację i organizację imprez (konkursów, koncertów, spektakli teatralnych, imprez integracyjnych, spotkań itp.).

Od dnia 16.03.2020r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone na okres 2 tygodni.
Dnia 12 i 13 marca 2020r. nauczyciele będą sprawowali opiekę pedagogiczną.


Jednocześnie informujemy, że pilne sprawy administracyjne mogą być załatwiane drogą e-mailową: mdk-pulawy@o2.pl.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa powiadamiać za pomocą strony internetowej naszej placówki.


https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10484