Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


WYNIKI REKRUTACJI

Miło nam poinformować, że wszyscy kandydaci na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 zostali zakwalifikowani.
Gratulujemy i zapraszamy na zajęcia.POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY '2020
PATRONAT HONOROWY: STAROSTA PUŁAWSKI

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach organizuje po raz kolejny Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych i średnich, który odbędzie się w następujących terminach:
21.10.2020 r. szkoła podstawowa: klasy IV- VI oraz VII-VIII
22.10.2020 r. - szkoła średnia


Celem konkursu jest wyłonienie Laureata - Mistrza Ortografii Języka Polskiego. Zgłoszenia (imię i nazwisko ucznia, klasa, dokładny adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego) przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2020 r. na adres e-mail mariolablazik@o2.pl.


Wpłaty za udział w konkursie należy dokonywać na konto Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach:
PKO BP S.A. I O/Puławy: 45 1020 3219 0000 9102 0044 2962
Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Sieroszewskiego 4, NIP: 716 265 93 94
lub w sekretariacie placówki. Rada Rodziców nie wystawia faktur Vat.


Do pobrania:
Regulamin konkursu


POWIATOWY KONKURS LITERACKI "ŻYCIE W CZASIE ZARAZY"

Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież z powiatu puławskiego. Pragniemy zachęcić do artystycznego wyrażenia uczuć i emocji.


Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie własnych prac, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach. Prace należy nadsyłać do dnia 4 listopada 2020 r. na adres mailowy: gosklin@o2.pl. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.


Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN KONKURSULITERACKIE PONIEDZIAŁKI

Pracownia literacka zaprasza na zajęcia "Literackie poniedziałki", które w godzinach: 15:30 - 17:00 będą prowadzone przez panią Małgorzatę Klinkosch.


Program zajęć obejmuje m.in. pisanie opowiadań i wierszy oraz poznawanie tekstów literackich.SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

10 września 2020 r. o 17:00 zapraszamy wychowanków i rodziców / opiekunów na spotkanie organizacyjne z nauczycielami. Podczas spotkania będą ustalane terminy zajęć oraz warunki uczestnictwa.TURNIEJ SZACHOWY

Mała Liga Szachowa Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Turnieju szachowym.


Liczba uczestników turnieju jest ograniczona. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Wpisowe na każdy turniej wynosi 5 zł. Uzbierana kwota przeznaczona będzie na puchary i nagrody dla uczestników na zakończenie Małej Ligi Szachowej. Ze względu na standardy obowiązujące w całym systemie turniejów szachowych, klasyfikacja końcowa będzie wykonana z podziałem na 3 kategorie wiekowe (klasy 1-3, klasy 4-5, klasy 6-8) oraz kategorię dziewcząt i chłopców.


Termin: 10 wrzesień 2020 r. (czwartek) godz. 16:00

Prosimy uczestników o przybycie 30 minut przed turniejem w celu dopełnienia formalności.


REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach rozpoczyna rekrutację na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021.


Skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego "Wniosku o przyjęcie kandydata na zajęcia pozaszkolne" można przesłać drogą mailową na adres: rekrutacja.mdk.pulawy@gmail.com lub złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, ul. Sieroszewskiego 4.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie kandydata na zajęcia pozaszkolne 2020/2021

Klauzula informacyjna dla rodziców / opiekunów prawnych i uczestników zajęć
Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego
Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Harmonogram pracy naucycieli do 14 września 2020 Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach


Procedura bezpieczeństwa - informacje dla rodziców i opiekunów oraz oświadczenia

Szanowni Państwo, Drodzy Wychowankowie !
Młodzieżowy Dom Kultury wznawia zajęcia z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa, informacjami dla rodziców i opiekunów oraz oświadczeniami.
Oświadczenia wypełniamy tylko wtedy gdy zgłaszamy chęć udziału dziecka na zajęciach.


1. W zajęciach uczestniczyć mogą wychowankowie, których rodzice lub opiekunowie wypełnią stosowną kartę (w załącznikach na dole strony).
2. Rodzice powinni zapoznać się z informacjami oraz wprowadzoną procedurą bezpieczeństwa (załączniki na dole strony).
3. Do placówki wychowanka przyprowadzać może tylko jeden rodzic lub opiekun z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego.
4. W Młodzieżowym Domu Kultury mogą przebywać wyłącznie wychowankowie, kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi.
5. Z zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury mogą korzystać wszyscy wychowankowie, których rodzice zadeklarują chęć ich udziału w zajęciach według kolejności zgłoszeń (ograniczenie dotyczy spełnienia wymogu dotyczącego przestrzeni przeznaczonej na 1 wychowanka).
6. Wypełnione oświadczenia wrzucamy do skrzynki, która znajduje się przy wejściu do budynku lub przesyłamy drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adres:mdk-pulawy@o2.pl
7. Chęć udziału w zajęciach zgłaszamy telefonicznie pod numer: 81 8864965, minimum dzień wcześniej.

Załączniki pobrania:
Informacja dla rodziców
Oświadczenia rodziców/opiekunów
Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego
Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19