Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego "Wniosku o przyjęcie kandydata na zajęcia pozaszkolne" można przesłać drogą mailową na adres: rekrutacja.mdk.pulawy@gmail.com lub złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, ul. Sieroszewskiego 4.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie kandydata na zajęcia pozaszkolne 2020/2021

Klauzula informacyjna dla rodziców / opiekunów prawnych i uczestników zajęć