KATEGORIA: WIERSZ - SZKOŁA PODSTAWOWA

NAGRODA:

• Bartoszek Maria – SP nr 3 w Puławach, opiekun: pani Anna Szmigiel

• Konieczny Piotr – SP nr 3 w Puławach, opiekun: pani Anita Jurkowska

KATEGORIA: WIERSZ – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

NAGRODA:

• Woch Aleksandra – ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, opiekun: pani Lidia Sołtys

• Konieczna Anna – ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, opiekun: pani Renata Marcinko

• Reszczyńska Alicja – ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, opiekun: pani Renata Bany

• Seredyn Julia – ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, opiekun: pani Renata Marcinko

WYRÓŻNIENIE: 

• Szmajda Milena – ZST im. Marii Skłodowskiej – Curie, opiekun: pani Magdalena Grzegorczyk

KATEGORIA: OPOWIADANIE – SZKOŁA PODSTAWOWA

NAGRODA:

• Adamowska Gabriela – SP nr 3 w Puławach, opiekun: pani Anna Szmigiel

• Bernat Zuzanna – SP im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach, opiekun: pani Anna Skawińska

WYRÓŻNIENIE: 

• Kustra Piotr – SP w Górze Puławskiej, opiekun: pani Dorota Chodoła

• Talęda Zofia – SP nr 11 w Puławach, opiekun: pani Iwona Tureczek - Zakrzewska

KATEGORIA: OPOWIADANIE – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

NAGRODA:

• Eciak Klaudia ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina, opiekun: pani Małgorzata Berlińska

WYRÓŻNIENIE: 

• Mich Kornelia – I LO im. ks. Adama Czartoryskiego w Puławach - opiekun: pani Alicja Lewtak Siczek

• Niski Zuzanna – ZS im. Stefani Sempołowskiej w Puławach – opiekun: pani Barbara Legieć

 

Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci bonu prezentowego do sieci salonów EMPIK.

W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na zgodność pracy z tematem konkursu, kompozycję utworu i bogactwo językowe.