Dziewczynki kl. I-IV

1. Zuzanna Kuc

2. Aleksandra Nowak

Dziewczynki kl. V-VIII

1. Małgorzata Maj

2. Aleksandra Rułka

Chłopcy kl. I-IV

1. Mikołaj Staszyński

2. Adam Gołębiowski

3. Marcel Ochalski

4. Kacper Tukaj

5. Hubert Czajka

Chłopcy kl.V-VIII

1. Michał Winsztal

2. Mateusz Król

3. Wiktor Kuc

 

Na kolejny turniej zapraszamy 25 listopada godz.16:00.