„III Powiatowy Dzień Wolontariatu” odbędzie się 3 grudnia 2021 r. o godzinie 12.00 w Hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7.

W programie wydarzenia przewidzieliśmy następujące działania:

•            Konferencja Samorząd i wolontariat. Współpraca powiatu i gmin z trzecim sektorem

- aspekty i uwarunkowania prawne, program współpracy z NGO,

- Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Puławach,

- co słychać w gminach,

- pandemia, kryzys, przyszłość.

•            Wręczenie nagród Starosty Puławskiego „Wolontariusz Roku Powiatu Puławskiego”.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników przedsięwzięcia zadbaliśmy o przeprowadzenie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, w obiekcie umożliwiającym zachowanie stosownego dystansu społecznego. W święcie wolontariuszy będą uczestniczyć laureaci nagród Starosty Puławskiego „Wolontariusz Roku Powiatu Puławskiego”, włodarze gmin, dyrektorzy szkół powiatowych oraz przedstawiciele jednostek współpracujących z sektorem NGO.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m.in: starosta puławski Danuta Smaga,  burmistrz Artur Pomianowski, wójtowie Kamil Lewandowski, Marcin Łaguna, Arkadiusz Małecki, Beata Wagner – dyrektor MOPS Puławy,  Michał Kowalczyk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu, działacz trzeciego sektora, Kamila Salwowska-Duk –przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach, Renata Szczypa – radna powiatu, sekretarz PRDPP w Puławach, Elżbieta Seredyn – dyrektor DPS w Żyrzynie, działacz trzeciego sektora, Anna i Jakub Karpetowie – Spółdzielnia Socjalna Pomocni nad Wisłą, Bartłomiej Kruk – prezes OSP w Gołębiu, Mirosław Kozioł – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży KANA, siostra Anuarita Ewa Tutka - dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i wiceprezes Fundacji Benedyktyński Zakątek.